Planning

Terinzagelegging Bestemmingsplan

Okt 2022

Nadat het college van burgemeester & wethouders hun oordeel heeft gegeven over het bestemmingsplan, komt het voor 6 weken ter inzage. In deze periode kan er gereageerd worden op de plannen.

Afronding fase DO+

Dec 2022

Het gebouw komt verder tot leven – met het bouwbesluit als leidraad ontwerpen we verder. Ook rapportages over brandveiligheid, akoestiek en energie(zuinigheid) maken we in deze fase. Op basis hiervan vragen we de vergunning aan.

Indiening omgevingsvergunning

Dec 2022

De Omgevingsdienst ontvangt onze DO+ stukken en zal deze toetsen.

Start verkoop (M.O.)

Jan 2023

Onherroepelijke bestemmingsplan

Mei 2023

Verleende omgevingsvergunning

Jun 2023

Start sloop/sanering

Jun 2023

Start bouw

Sep 2023

Oplevering

Dec 2025