Planning

Afronding fase DO+

Jun 2023

Het gebouw komt verder tot leven – met het bouwbesluit als leidraad ontwerpen we verder. Ook rapportages over brandveiligheid, akoestiek en energie(zuinigheid) maken we in deze fase. Op basis hiervan vragen we de vergunning aan.

Vaststelling bestemmingsplan

Jul 2023

Nadat het bestemmingsplan ter visie heeft gelegen, worden de reacties (zienswijzen) op het plan beantwoord. Dit wordt opnieuw langs het college gestuurd en vervolgens naar de gemeenteraad. Als deze akkoord is met de plannen wordt het bestemmingsplan vastgesteld.

Indiening omgevingsvergunning

Jul 2023

De Omgevingsdienst ontvangt onze DO+ stukken en zal deze toetsen.

Onherroepelijk bestemmingsplan bij geen beroep

Aug 2023

Na de beroepstermijn van 6 weken wordt het bestemmingsplan “Onherroepelijk”.

Verleende omgevingsvergunning

Sep 2023

Na een positieve toetsing van de omgevingsvergunning, waarbij we als ontwikkelteam vaak nog wat vragen hebben beantwoord, wordt de vergunning goedgekeurd en verleend.

Onherroepelijke vergunning

Okt 2023

Start sloop/sanering

Okt 2023

Voordat we de bouw kunnen starten maken we het terrein klaar, “Bouwrijp maken” noemen we dit. De bestaande opstallen worden gesloopt en de vervuilde grond wordt gesaneerd zodat het geschikt is voor de bouw en later ook het wonen en werken in Watergeuskade.

Start bouw

Jan 2024

We starten, heel logisch, onderin. De parkeergarage wordt de basis voor de rest van het plan. Hier komen de gebouwen op en het dak van de garage is de ondergrond voor het park.

Oplevering

Dec 2025

Als we bouwkundig helemaal klaar zijn, maken we Watergeuskade klaar voor zijn eerste bewoners. Het park wordt aangelegd langs de Trekvliet en tussen de gebouwen naar de Zoeterwoudseweg.