Planning

Terinzagelegging Bestemmingsplan

Dec 2022

Nadat het college van burgemeester & wethouders hun oordeel heeft gegeven over het bestemmingsplan, komt het voor 6 weken ter inzage. In deze periode kan er gereageerd worden op de plannen.

Afronding fase DO+

Maa 2023

Het gebouw komt verder tot leven – met het bouwbesluit als leidraad ontwerpen we verder. Ook rapportages over brandveiligheid, akoestiek en energie(zuinigheid) maken we in deze fase. Op basis hiervan vragen we de vergunning aan.

Indiening omgevingsvergunning

Maa 2023

De Omgevingsdienst ontvangt onze DO+ stukken en zal deze toetsen.

Onherroepelijke bestemmingsplan

Jun 2023

Verleende omgevingsvergunning

Jun 2023

Start sloop/sanering

Jun 2023

Start bouw

Sep 2023

Oplevering

Dec 2025