Planning

Onherroepelijk bestemmingsplan (na beroepsperiode)

Sep 2024

In de beroepstermijn is er een beroep gekomen op het bestemmingsplan. We doorlopen bij de Raad van State de beroepsprocedure, hierin doen zij een uitspraak of de procedure correct is doorlopen.

Verleende omgevingsvergunning

Sep 2024

Na een positieve toetsing van de omgevingsvergunning, waarbij we als ontwikkelteam vaak nog wat vragen hebben beantwoord, wordt de vergunning goedgekeurd en verleend.

Onherroepelijke vergunning

Okt 2024

Start sloop/sanering

Okt 2024

Voordat we de bouw kunnen starten maken we het terrein klaar, “bouwrijp maken” noemen we dit. De bestaande opstallen worden gesloopt en de grond wordt gesaneerd zodat het geschikt is voor de bouw en later ook het wonen en werken in Watergeuskade.

Start bouw

Dec 2024

We starten, heel logisch, onderin. De parkeergarage wordt de basis voor de rest van het plan. Hier komen de gebouwen op en het dak van de garage is de ondergrond voor het park.

Oplevering

Dec 2026

Als we bouwkundig helemaal klaar zijn, maken we Watergeuskade klaar voor zijn eerste bewoners. Het park wordt aangelegd langs de Trekvliet en tussen de gebouwen naar de Zoeterwoudseweg.