Planning

Onherroepelijke vergunning

Okt 2023

Start sloop/sanering

Okt 2023

Voordat we de bouw kunnen starten maken we het terrein klaar, “Bouwrijp maken” noemen we dit. De bestaande opstallen worden gesloopt en de vervuilde grond wordt gesaneerd zodat het geschikt is voor de bouw en later ook het wonen en werken in Watergeuskade.

Start bouw

Jan 2024

We starten, heel logisch, onderin. De parkeergarage wordt de basis voor de rest van het plan. Hier komen de gebouwen op en het dak van de garage is de ondergrond voor het park.

Oplevering

Dec 2025

Als we bouwkundig helemaal klaar zijn, maken we Watergeuskade klaar voor zijn eerste bewoners. Het park wordt aangelegd langs de Trekvliet en tussen de gebouwen naar de Zoeterwoudseweg.