Verduurzamen,
verbinden,
verdichten &
verlevendigen

Watergeus geeft antwoord op de ambitie van de stad Leiden om een nieuw stuk stad te maken aan het water van de Trekvliet.
Hier zetten we in op stadsvernieuwing in een stroomversnelling.

We verduurzamen door het parkeren uit het zicht op te lossen met daarboven een parklandschap.
We verbinden door paadjes te maken tussen de Zoeterwoudseweg en de Trekvliet.
We verdichten door hoogwaardige architectuur met een divers woonprogramma te realiseren.
We verlevendigen door voor de buurt geschikte voorzieningen te realiseren met de focus op Healthy Urban Living.

We gaan hier iets heel bijzonders doen. Alle parkeerplaatsen worden uit het zicht onder het groene parklandschap geplaatst.

Bewegen wordt aangemoedigd. Het fiets- en trapvriendelijke ontwerp bevat ruim voldoende fietsbergingen. Watergeus zal naast privé parkeeroplossingen een uniek deelmobiliteitsplan realiseren. We onderzoeken of dit naast het gebruik van auto’s en fietsen ook voor bootjes mogelijk is.

De buurtbewoners kunnen hiervan gebruik maken.

De gebouwen bevinden zich
niet aan het park, maar ín het park.

Divers woonprograma

FSD realiseert hier commerciële ruimte in de plint met aansluiting op het park. Hierboven wordt een mix van diverse woningtypen gerealiseerd.

Nadrukkelijk richt het plan zich niet op studentenwoningen, maar op ruime twee en drie kamer woningen voor de bestaande doelgroep in de wijk. Zoals sociale appartementen, middelgrote huurwoningen, vrije sector huur- en koopwoningen.

Mogelijkheden voor programmatische invulling op de begane grond zijn bijvoorbeeld co-working en co-living concepten, een duurzame supermarkt, sfeervolle horeca, een sportschool en meer.