a preview of the site for open graph data

Denkt u mee over WATERGEUS?

VERGROENEN, VERBINDEN, VERDICHTEN EN VERLEVENDIGEN

Kom naar de bewonersavond

Denkt u mee over WATERGEUS?

VERGROENEN, VERBINDEN, VERDICHTEN EN VERLEVENDIGEN

Kom naar de bewonersavond

Denkt u mee over WATERGEUS?

VERGROENEN, VERBINDEN, VERDICHTEN EN VERLEVENDIGEN

Kom naar de bewonersavond

Denkt u mee over WATERGEUS?

VERGROENEN, VERBINDEN, VERDICHTEN EN VERLEVENDIGEN

Kom naar de bewonersavond

Denkt u mee over WATERGEUS?

VERGROENEN, VERBINDEN, VERDICHTEN EN VERLEVENDIGEN

Kom naar de bewonersavond

Denkt u mee over WATERGEUS?

VERGROENEN, VERBINDEN, VERDICHTEN EN VERLEVENDIGEN

Kom naar de bewonersavond

Denkt u mee over WATERGEUS?

VERGROENEN, VERBINDEN, VERDICHTEN EN VERLEVENDIGEN

Kom naar de bewonersavond

Bekijk de bewonersavond van Donderdag 15 april 2021

De samenvatting van deze bewonersavond volgt.

WATERGEUSverduurzamen, verbinden, verdichten en verlevendigen

Watergeus geeft antwoord op de ambitie van de stad Leiden om een nieuw stuk stad te maken aan het water van de Trekvliet. Hier zetten we in op stadsvernieuwing in een stroomversnelling. Bij Watergeus staat verduurzamen, verbinden, verdichten en verlevendigen centraal. We verduurzamen door het parkeren uit het zicht op te lossen met daarboven een parklandschap. We verbinden door paadjes te maken tussen de Zoeterwoudseweg en de Trekvliet. We verdichten door hoogwaardige architectuur met een divers woonprogramma te realiseren. We verlevendigen door voor de buurt geschikte voorzieningen te realiseren met de focus op Healthy Urban Living.

Divers woonprogramma

FSD realiseert hier commerciële ruimte in de plint met aansluiting op het park. Hierboven wordt een mix van diverse woningtypen gerealiseerd. Nadrukkelijk richt het plan zich niet op studentenwoningen, maar op ruime twee en drie kamer woningen voor de bestaande doelgroep in de wijk. Zoals sociale appartementen, middelgrote huurwoningen, vrije sector huur- en koopwoningen. Mogelijkheden voor programmatische invulling op de begane grond zijn bijvoorbeeld co-working en co-living concepten, een duurzame supermarkt, sfeervolle horeca, een sportschool en meer.

Architectuur en landschap

De gebouwen bevinden zich niet aan het park, maar ín het park. Vanaf de Zoeterwoudseweg is dit voelbaar. Hier beginnen de organische paden die bezoekers en bewoners door het park leiden. De combinatie van het park, de oever en de diverse groene daken zijn samen de dragers van het plan.

Hier creëert FSD bijzondere groene buitenruimten met gemeenschappelijke groendaken, openbare parken langs de waterkade met horecagelegenheid. Hierbij staat het realiseren van een aantrekkelijke openbare ruimte op deze plek in Leiden centraal. De gridstructuur van de constructie zorgt voor flexibiliteit en vrijheid. De verschillende gevelelementen leiden tot diversiteit in het aanzicht. De lichte architectuur en materialisatie voor een warme uitstraling in deze gezonde leefomgeving. Van industriegebied naar stadspark aan het water.

Duurzame mobiliteit

We gaan hier iets heel bijzonders doen. Alle parkeerplaatsen worden uit het zicht onder het groene parklandschap geplaatst. Bewegen wordt aangemoedigd. Het fiets- en trapvriendelijke ontwerp bevat ruim voldoende fietsbergingen. Watergeus zal naast privé parkeeroplossingen een uniek deelmobiliteitsplan realiseren. We onderzoeken of dit naast het gebruik van auto’s en fietsen ook voor bootjes mogelijk is. De buurtbewoners kunnen hiervan gebruik maken.

Participatie

FSD gaat graag met de bewoners en ondernemers uit de buurt in gesprek op diverse bewonersavonden. Samen maken we er het mooiste van.

Planning

Bewonersavond15 april 2021

Voorlopig ontwerp gereed28 mei 2021

Definitief ontwerp gereed1 oktober 2021

Aanvraag omgevingsvergunning1 oktober 2021

Ter Inzage bestemmingsplan22 oktober 2021 t/m 3 december 2021

Verkoop woningenDecember 2021

BewonersavondSeptember 2022

Start bouwSeptember 2022

OpleveringSeptember 2024

Team

De ontwikkeling van FSD wordt mogelijk gemaakt door het team:

Architect   ARCHITEKTENKOMBINATIE
Landschapsarchitect   DELVA Landscape Architecture & Urbanism
Constructeur   Van Rossum
Installaties   Van Toorenburg
Mobiliteit   Future Mobility Network
Bestemmingsplan­procedure   Kuiper Compagnons
Bouwer   Van Rhijn Bouw
Investering   GCCF / SVE

hallo wereld

close